PIETNÍ SHROMÁžDĚNÍ 5. KVĚTNA 2005

Občané Javoříčka, Foto: OSJ
Foto: Mojmír Přecechtěl
© MV