OSJ je nestátní neziskovou organizací, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR
  zakládajícími členy jsou právě děti a pravnuci pozůstalých obětí javoříčské tragédie
  OSJ bylo založeno s cílem, aby toto pietní místo nebylo nikdy zapomenuto
  OSJ vzniklo za účelem zachování udržitelného stavu pietního místa Javoříčko
  OSJ je podporováno obcí Luká, kam územně obec spadá a Českým svazem bojovníků za svobodu

  Prioritní cíle OSJ :

  vydat vzpomínkovou brožurku k 60. výročí vypálení obce
  podílet se na úpravě pomníku a hrobu obětí javoříčské tragédie
  podílet se na parkové úpravě kolem pomníku
  péče o vzhled obce
  obnova sportovního hřiště a dětského koutu
  rekonstrukce botanického skleníku
  zvýšení turistického ruchu, napomáht s vybavením pietní síně v plánovaném turistickém a informačním centru
  podílet se na vybudování pietní síně

  KONTAKT :

Občanské sdružení Javoříčko
Javoříčko 11
783 24 Slavětín, okr. Olomouc
Kontaktní osoba: Ing. Martin Vyhlídal – ředitel OSJ
www.javoricko.wz.cz , e-mail: javoricko@centrum.cz
tel.: 777950097
IČO: 26677580 , DIČ: CZ26677580
bankovní spojení: 1813481379/0800
Bývalá škola, nyní klubovna OSJ

Text Martin Vyhlídal

© MV